zápisky #Slovíčko: Priateľstvo začína...

Priateľstvo začína tak, že nás ten druhý pozýva, aby sme mu verili... (zase nič nové, len som si to musel pripomenúť)

zápisky: #Slovíčko
Zdieľaj článok na facebooku
89 odoberateľov
Georg21

LÁSKA, ABY BOLA SKUTOČNÁ, MUSÍ NIEČO STÁŤ, MUSÍ BOLIEŤ A MUSÍ V NÁS VYPRÁZDNIŤ NAŠE SEBECTVO. (MATKA TEREZA) ************************************************************************************************************* Ján Buzássy - PREKLADATEĽ: Ako pretlačiť ten veľký obsah cez vlastnú dušu, ktorá má... len drobné dieročky? A predsa každé ráno sadá k veslám a – dvojveršie za dvojverším – ťahá svoju loďku tým rozbúreným romantickým morom. *************************************** - "To, čo tu chcem mať" - je všetko podstatné...

Komenty k článku

  1. 1
    Antifunebracka

    29 ročný muž
    ander birdzu

    Vytetuj si to! Aj s tým obrázkom.