11
12
ročný chalan
Narodky
7. 7.
katolík
single
11%
birdzovska karma
89
ľudí ho odoberá
0
tajných ctiteľov
Georg21
prihlásený 15. 12. 2018

1000 písmen sám o sebe

LÁSKA, ABY BOLA SKUTOČNÁ, MUSÍ NIEČO STÁŤ, MUSÍ BOLIEŤ A MUSÍ V NÁS VYPRÁZDNIŤ NAŠE SEBECTVO. (MATKA TEREZA) ************************************************************************************************************* Ján Buzássy - PREKLADATEĽ: Ako pretlačiť ten veľký obsah cez vlastnú dušu, ktorá má... len drobné dieročky? A predsa každé ráno sadá k veslám a – dvojveršie za dvojverším – ťahá svoju loďku tým rozbúreným romantickým morom. *************************************** - "To, čo tu chcem mať" - je všetko podstatné...