7
30
ročná žena
Narodky
30. 6.
7%
birdzovska karma
33
ľudí ho odoberá
0
tajných ctiteľov
Pelly
prihlásený 23. 7. 2018

To čo tu chcem mať

Nemám istoty. Nechávam sa viesť slovom, ktoré ma naučilo, že
smrť neexistuje. Som pútnička, ktorá píše, aby mohla dýchať, cválať,
rozširovať priestor, stretávať bratov a sestry... a pritom neignorovať
všeobecnú krutosť, lebo som presvedčená, že svet je naraz krutý a aj
žiarivý. Ak píšem, tak je to preto, že sa mi zdalo možné zjednotiť jasný a
neľútostný pohľad s veselou dôverou. Píšem, aby som si naznačila cestu.
Aj keď sa sama považujem za smiešnu, nehodnú, neschopnú sledovať
cestu, ktorú naznačujem... Píšem, aby som ju sama našla, aby som našla
Boha.

Aby som dezertovala z povinností. To chcem. Chcem, aby som zišla
do svojej zamurovanej jaskyne. Nie ja, ale neúprosný hlas, ktorý je vo mne.
Aby moje podzemné myslenie vyšlo na povrch a rozhýbalo moje jasné
predstavy, kým na dvere klope nemý neznámy. A tak sa stane, že jednu
noc príde sen neznesiteľne krásny, príde ohlasovateľ nemožného-možného...

Píšem pre veselú tuláčku, ktorá ma obýva. Proti slovám zúfalstva
bojujem slovami nádeje: radosť, okamih, večnosť. Nemám záujem pridať
zvolanie do tejto či inej reči. Nezaujíma ma kvantitatívny aspekt. Mojou
"misiou" je prebúdzanie. Aby som bola bez predsudkov a bez duchovnej
lenivosti. Čo najmenej reproduktorov, bifľošov, fanatikov takej či onakej
reči. Aby, všetko vychádzalo z vnútra. Každé prebudenie vedie k námahe.

Tragická nie je smrť. Tragické je to, že človek môže zomrieť bez
toho, že by mal čo i len najmenšiu skúsenosť s neslýchaným bohatstvom
nekonečnosti, ktorá je vo vnútri neho.

<b>Môžeš BOHA opustiť, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa hľadal.

Môžeš BOHA nenávidieť, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa mal rád.

Môžeš sa rozhodnúť proti Kristovi, Cirkvi, ale nemôžeš zabrániť, aby k tebe hovoril.

Môžeš si hľadať cesty, ale nemôžeš zabrániť, aby ťa BOH viedol.

Môžeš Boha preklínať, ale nemôžeš zabrániť, aby bol.</b>
<i><b>Iba Boh môže dať vieru, ale ty môžeš o nej svedčiť.

Iba Boh môže dať nádej, ale ty môžeš vlievať bratom dôveru.

Iba Boh môže dať lásku, ale ty môžeš učiť milovať.

Iba Boh môže dať pokoj, ale ty môžeš rozsievať jednotu.

Iba Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou skľúčenému.

Iba Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať iným.

Iba Boh je svetlo, ale ty mu môžeš dať zažiariť v ľudských očiach.

Iba Boh je život, ale ty môžeš v iných vzkriesiť túžbu žiť.

Iba Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné, ale ty môžeš urobiť to, čo je možné.

Iba Boh stačí sám sebe, ale radšej sa spolieha na TEBA.</b></i>