tvári sa, že má 3 roky, Oostende - Kappelmeister Birdzu