hrá sa, že má 2 roky, Oostende - Kappelmeister Birdzu